Digitalisaatio, tekoäly ja datan käyttö muuttavat finanssipalveluja, kuinka käy asiakkaan?

Seminaari pidetään Pörssitalolla tiistaina 26.11.2019 klo 8.30 – 14.00. Katso tästä reittiohje.

Tilaisuus on suomenkielinen.

Tutustu viime vuoden ohjelmaan ja esityksiin

Digitalisaation tuomat
muutokset ja uudet palvelut
– mihin kehitys on menossa
finanssisektorilla?

Katso tallennettu webcast-seminaarista

Voit seurata seminaaria tallennetun webcastin kautta. Puhujien presentaatiot löytyvät SlideSharesta.

Ohjelma

08.30

Rekisteröinti ja kahvi

 

09.00

Avauspuheenvuoro

Anneli Tuominen, Finanssivalvonta 

09.20

Digitalisation, big data and artificial intelligence are transforming financial services – European aspect

Jon Isaksen, Euroopan komissio 

09.50

Digitalisaatio kilpailuetuna ja eri käyttäjäryhmien huomioiminen palveluiden tarjonnassa

Timo Ritakallio, OP Ryhmä 

10.25

Paneeli: Palvelujen saatavuus ja helppokäyttöisyys

Samu Kurri, moderaattori, Fiva
Virpi Dufva, Valli ry
Leena Vainiomäki, Danske Bank
Katri Väänänen, Kuluttaja-asiamies
Piia-Noora Kauppi, Finanssiala 

11.05

Kahvitauko

 

11.35

Tekoälyn ja datan vastuullinen hyödyntäminen

Janne Viskari, Väestörekisterikeskus (1.1.2020 Digi- ja väestötietovirasto) 

12.05

Paneeli: Datan käytön mahdollisuudet ja haasteet yrityksille ja kuluttajille

Hanna Heiskanen, moderaattori, Fiva
Teemu Relander, IF
Heljä-Tuulia Pihamaa, SOK
Ilkka Lähteenmäki, Aalto yliopisto 

12.45

Lounas

 

Kenelle palveluja
suunnitellaan?

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen on Finanssivalvonnan johtaja. Anneli Tuominen on Euroopan keskuspankin (EKP) valvontaneuvoston äänivaltainen jäsen. Hän on myös EBAn (Euroopan pankkiviranomainen), EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) hallintoneuvoston äänivaltainen jäsen ja ESRB:n (Euroopan järjestelmäriskikomitea) hallintoneuvoston ei-äänivaltainen jäsen. Anneli Tuominen on ESMAn varapuheenjohtaja. Hän on myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hallituksen jäsen.

Mr Jon Fink Isaksen

Seconded National Expert in the Financial Technology and Sustainable Finance Unit at the Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commission Jon Fink Isaksen is working on the development of a new Fintech Strategy for the European Commission and participates in international working groups on fintech-related issues, those of the G7, G20 and FSB on crypto-asset-related issues. He has also been involved in the implementation of the European Commission’s FinTech Action Plan of 2018 in close coordination with the European Supervisory Authorities including setting up the EU Fintech Lab and contributing to reports on innovation facilitators and crypto-assets. Mr Isaksen is seconded from the Danish Financial Supervisory Authority, where he worked in the unit for FinTech, Payment Services and Governance. He helped develop the Danish FSA’s FinTech Strategy, including the FSA's innovation hub and regulatory sandbox. Prior to this, he worked in other units at the Danish FSA and at KPMG on digitalisation projects.

Timo Ritakallio

Timo Ritakallio on menestyksekkään uran finanssialalla tehnyt johtaja, joka on toiminut OP Ryhmän pääjohtajana keväästä 2018 lähtien. Hän siirtyi OP Ryhmään Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, jossa hän toimi varatoimitusjohtajana vuosina 2008 – 2014 ja toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Ennen Ilmarista Ritakallio on työskennellyt pitkään OP Ryhmässä eri johtotehtävissä. Koulutukseltaan Ritakallio on oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori tuotantotalouden alalta. Ritakallio on ansioitunut johtamisen ja yritysten strategian tuntija. Hänen väitöskirjansa Shaping Elements While Maintaining Fit (2016) käsittelee Euroopan suurimpien pankkien strategioita.

Samu Kurri

Samu Kurrilla on laaja-alainen kokemus talous-, raha- ja makrovakauspolitiikan kysymyksistä Suomen Pankissa sekä Euroopan keskuspankissa. Hän on myös perehtynyt Eurooppa-integraation ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten pankki- ja pääomamarkkinaunioniin. Kurri on toiminut osastopäällikkönä Finanssivalvonnassa vuodesta 2017. Digitalisaatio ja analyysi -osaston päällikkönä hän vastaa mm. makrovakausvalvonnan valmistelusta, taloudellisesta analyysista, rahanpesun estämisen sekä digitalisaatio- ja pankkipalveluiden valvonnasta.

Virpi Dufva

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n toiminnanjohtaja. Hän on toiminut yli 25 vuoden ajan erilaisissa työtehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin julkisella puolella kuin järjestöissäkin. Yhteensä 13 vuoden ajan Virpi Dufva on työskennellyt organisaation johtajana. Hän on ollut mukana suunnittelemassa ja perustamassa Vallin Ikäteknologiakeskusta, jonka yksi päätehtävä on tukea vanhojen ihmisten osallisuutta teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Virpi Dufvalla on useita eri luottamustehtäviä ja työryhmäjäsenyyksiä, mm. Miina Sillanpään Seuran puheenjohtajuus sekä Hyvinvointiala HALI:n varapuheenjohtajuus. Virpi Dufva on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, hän on suorittanut myös johtamisen opinnot.

Leena Vainiomäki

Leena Vainiomäki ei ole tyypillinen pankkiiri – hän on opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja tehnyt Pro gradu -tutkielmansa ihmisoikeuksista Suomen ulkopolitiikassa. Koulutukseltaan Vainiomäki on valtiotieteiden maisteri. Vainiomäen ura finanssialalla alkoi vuonna 1988 Kansallis-Osake-Pankin harjoittelijana Turussa. Sittemmin Vainiomäki on työskennellyt muun muassa Nordeassa Pohjoismaisesta liiketoiminnasta ja kehityksestä vastaavana johtajana, Danske Bankissa Suomen yritysasiakasliiketoiminnan johtajana ja myöhemmin Danske Bank Groupin Transaction Banking -liiketoiminnan myyntijohtajana. Vainiomäki nimitettiin Danske Bank Suomen maajohtajaksi kesällä 2018. Vainiomäki on ollut Danske Bankissa vuodesta 2011.

Katri Väänänen

Katri Väänänen on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajavastuualueen ylijohtaja. Hän toimii myös kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttaja-asiamiehen keskeisenä tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalain ja useiden muidenkin kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Valvonta kohdistuu erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuuteen. Väänänen on työskennellyt kuluttajansuojan valvonnan parissa vuodesta 2002 lähtien. Väänänen on FINEn hallituksen jäsen.

Piia-Noora Kauppi

Piia-Noora Kauppi on Finanssiala ry:n toimitusjohtaja. Hän vaikuttaa myös UPM Kymmene Oyj:n ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hallituksissa. Ennen nykyisiä tehtäviään Kauppi oli lähes kymmenen vuotta Euroopan parlamentin jäsen ja Kokoomuksen europarlamenttiryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltaan Kauppi on juristi ja hän on opiskellut lisäksi myös kauppatieteitä sekä Suomessa että ulkomailla. Kauppi on naimisissa ja hänellä on neljä lasta. Tällä hetkellä perhe asuu Tuusulassa.

Janne Viskari

Janne Viskari on toiminut Väestörekisterikeskuksen johtajana ja ylijohtajana vuosina 2014–2019. 1.1.2020 alkaen hän siirtyy pääjohtajaksi Digi- ja väestötietovirastoon. Janne Viskari on palkittu vuonna 2019 vuoden digijohtajaksi ja vuonna 2018 vuoden Tivi-vaikuttajaksi. Lisäksi hän on ollut vuosina 2018 ja 2019 mukana Apoliticalin World’s 100 most influential people in digital government -listauksessa.

Hanna Heiskanen

Hanna Heiskanen toimii Finanssivalvonnassa johtavana digitalisaatioasiantuntijana. Hän vastaa Finanssivalvonnan hankkeista, jotka liittyvät toimialan digitaaliseen murrokseen ja innovaatioihin. Hanna on jäsenenä useissa eurooppalaisen finanssivalvontajärjestelmän (ESA) työryhmissä, jotka käsittelevät teknologiaa ja innovaatioita. Hanna on työskennellyt aiemmin mm. Kyberturvallisuuskeskuksessa ja Telian tutkimus- ja tuotekehitysosastolla.

Teemu Relander

Teemu Relander työskentelee tällä hetkellä If Vahinkovakuutuksella Head of Marketing Technology roolissa vastaten Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan monikanavaisten dataohjautuvan markkinoinnin kyvykkyyksien rakentamisesta. Teemulla on pitkä historia web-analytiikasta, hakukonemarkkinoinnista, markkinointiteknologioista ja laajemmin digitaalisesta markkinoinnista. Ennen If Vahinkovakuutusta Teemu on työskennellyt Sanomalla Head of Online Performance roolissa vastaamassa Suomen ja Hollannin Online Performance -yksiköistä, konsulttiyhtiö Avauksen analytiikkayksikön ja Kwanticin (nyk. Quru) perustajina sekä Satama Interactiven strategia -ja palvelumuotoilun yksikössä.

Heljä-Tuulia Pihamaa

Heljä-Tuulia on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ja S-ryhmän alueosuuskauppojen tietosuojavastaava (DPO). Heljä-Tuulia on toiminut myös S-Pankin tietosuojavastaavana. Ennen S-ryhmää hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta tietosuojavaltuutetun toimistossa mm. finanssialasta vastuullisena ylitarkastajana ja myöhemmin toimistopäällikkönä, toimien myös tietosuojavaltuutetun laissa säädettynä sijaisena.

Ilkka Lähteenmäki

Ilkka Lähteenmäki on toiminut yli kaksikymmentä vuotta finanssisektorin kehittämisen ja johtamisen tehtävissä. Tällä hetkellä hän keskittyy finanssipalvelujen ja FinTech-toiminnan tutkimiseen Aalto Yliopistossa, Hankenilla ja Oulun Yliopistossa.

Tekoälyn ja datan käytön
mahdollisuudet ja vaarat